Extreme Starburst 288'S
• 288 schoten • 3,6 kilo kruit
€ 289,00